Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Gå till Team och välj sedan det team som du vill arkivera.

2

Klicka på Arkivteam .

Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Gå till Meddelanden och tryck på Team och välj sedan det team som du vill arkivera.

2

Tryck Detaljer och välj Arkivera detta team .

Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Gå till Meddelanden och tryck på Team och välj sedan det team som du vill arkivera.

2

Tryck och välj Arkivteam .

Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Gå till Team och välj sedan det team som du vill arkivera.

2

Klicka på Arkivteam .