Morate biti moderator tima da biste ga arhivirani.

1

Idite u timove, a zatim izaberite tim koji želite da arhivirate.

2

Kliknite na arhiviraj tim.

Morate biti moderator tima da biste ga arhivirani.

1

Idite na razmena poruka i dodirnite Timovi, a zatim izaberite tim koji želite da arhivirate.

2

Dodirnite Detalji i izaberite arhivu ovog tima.

Morate biti moderator tima da biste ga arhivirani.

1

Idite na razmena poruka i dodirnite Timovi, a zatim izaberite tim koji želite da arhivirate.

2

Dodirnite i izaberite tim arhive.

Morate biti moderator tima da biste ga arhivirani.

1

Idite u timove, a zatim izaberite tim koji želite da arhivirate.

2

Kliknite na arhiviraj tim.