Morate biti moderator tima da biste ga arhivirali.

1

Otvorite Teams , azatim odaberite tim koji želite arhivirati.

2

Kliknite Arhivski tim.

Morate biti moderator tima da biste ga arhivirali.

1

Otvorite Poruke pa dodirnite Teams , a zatim odaberite tim koji želite arhivirati.

2

Dodirnite Detalji pa odaberite Arhiviraj ovaj tim.

Morate biti moderator tima da biste ga arhivirali.

1

Otvorite Poruke pa dodirnite Teams , a zatim odaberite tim koji želite arhivirati.

2

Dodirnite i odaberite Arhivski tim.

Morate biti moderator tima da biste ga arhivirali.

1

Otvorite Teams , azatim odaberite tim koji želite arhivirati.

2

Kliknite Arhivski tim.