Morate biti moderator tima da biste ga arhivirali.

1

Idi na Timovi , zatim odaberite tim koji želite arhivirati.

2

Kliknite Arhivski tim .

Morate biti moderator tima da biste ga arhivirali.

1

Idi na Poruke i dodirnite Timovi , zatim odaberite tim koji želite arhivirati.

2

Dodirnite Pojedinosti i odaberite Arhivirajte ovaj tim .

Morate biti moderator tima da biste ga arhivirali.

1

Idi na Poruke i dodirnite Timovi , zatim odaberite tim koji želite arhivirati.

2

Dodirnite i odaberite Arhivski tim .

Morate biti moderator tima da biste ga arhivirali.

1

Idi na Timovi , zatim odaberite tim koji želite arhivirati.

2

Kliknite Arhivski tim .