1

Щракнете върху ОформлениеИкона за оформление , и след това превключете Скриване на участниците без видео на.

Сега виждате само участниците, които показват видео. Индикатор на екрана ви показва колко участници без видео са скрити.


 
Участници с индикатор за изключено видео

Ако вие заключете фокуса върху участник и този човек спре да показва видеоклипа си, той остава на фокус.

2

За да покажете всички участници, които не показват видео, щракнете ОформлениеИкона за оформление , и превключете Скриване на участниците без видео изключен.

1

За да скриете участници, които не показват видеоклипа си по време на среща, докоснете ОформлениеИкона за оформление , и превключете Скриване на участниците без видео на.

2

Превключете Скриване на участниците без видео изключен, за да се покажат участниците, които не споделят видеоклипа си.

1

Щракнете върху ОформлениеИкона за оформление , и след това превключете Скриване на участниците без видео на.

Сега виждате само участниците, които показват видео.


 

Ако вие заключете фокуса върху участник и този човек спре да показва видеоклипа си, той остава на фокус.

2

За да покажете всички участници, които не показват видео, щракнете ОформлениеИкона за оформление , и превключете Скриване на участниците без видео изключен.