1

Щракнете върху ОформлениеLayout icon, и след това превключете Скриване на участниците без видео на.

Сега виждате само участниците, които показват видео. Индикатор на екрана ви показва колко участници без видео са скрити.


 
Participants with video off indicator

Ако вие заключете фокуса върху участник и този човек спре да показва видеоклипа си, той остава на фокус.

2

За да покажете всички участници, които не показват видео, щракнете ОформлениеLayout icon, и превключете Скриване на участниците без видео изключен.

1

За да скриете участници, които не показват видеоклипа си по време на среща, докоснете ОформлениеLayout icon, и превключете Скриване на участниците без видео на.

2

Превключете Скриване на участниците без видео изключен, за да се покажат участниците, които не споделят видеоклипа си.

1

Щракнете върху ОформлениеLayout icon, и след това превключете Скриване на участниците без видео на.

Сега виждате само участниците, които показват видео.


 

Ако вие заключете фокуса върху участник и този човек спре да показва видеоклипа си, той остава на фокус.

2

За да покажете всички участници, които не показват видео, щракнете ОформлениеLayout icon, и превключете Скриване на участниците без видео изключен.