1

Kliknite na raspored Layout icon, a zatim uključite ili isključite opciju Sakrij učesnike bez uključenog video prenosa.

Sada vidite samo učesnike koji prikazuju video. Indikator na ekranu vam pokazuje koliko je skrivenih učesnika koji ne koriste video.


 
Participants with video off indicator

Ako zaključate fokus na učesnika i ta osoba prestane da prikazuje video zapis, ostaje u fokusu.

2

Da biste prikazali sve učesnike koji ne prikazuju video prenos, kliknite na "Raspored "Layout icon, i isključite opciju Sakrij učesnike bez isključenog video prenosa .

1

Da biste sakrili učesnike koji ne prikazuju svoj video tokom sastanka, dodirnite Raspored Layout icon, i uključite ili isključite sakrivanje učesnika bez uključenog video prenosa.

2

Isključite opciju "Sakrij učesnike bez video prenosa" da biste prikazali učesnicima koji ne dele svoj video.

1

Kliknite na raspored Layout icon, a zatim uključite ili isključite opciju Sakrij učesnike bez uključenog video prenosa.

Sada vidite samo učesnike koji prikazuju video.


 

Ako zaključate fokus na učesnika i ta osoba prestane da prikazuje video zapis, ostaje u fokusu.

2

Da biste prikazali sve učesnike koji ne prikazuju video prenos, kliknite na "Raspored "Layout icon, i isključite opciju Sakrij učesnike bez isključenog video prenosa .