1

Klicka på LayoutLayoutikon och växla sedan Dölj mötesdeltagare utan video på.

Nu ser du bara de mötesdeltagare som visar video. En indikator på skärmen visar hur många icke-videodeltagare som är dolda.


 
Mötesdeltagare med video av-indikator

Om du låser fokus på en mötesdeltagare och personen slutar visa sin video förblir de i fokus.

2

Om du vill visa alla mötesdeltagare som inte visar video klickar du på LayoutLayoutikon och aktiverar Dölj mötesdeltagare utan video av.

1

Om du vill dölja mötesdeltagare som inte visar sin video under ett möte trycker du på LayoutLayoutikon och aktiverar Dölj mötesdeltagare utan video på.

2

Aktivera Dölj mötesdeltagare utan video för att visa mötesdeltagare som inte delar sin video.

1

Klicka på LayoutLayoutikon och växla sedan Dölj mötesdeltagare utan video på.

Nu ser du bara de mötesdeltagare som visar video.


 

Om du låser fokus på en mötesdeltagare och personen slutar visa sin video förblir de i fokus.

2

Om du vill visa alla mötesdeltagare som inte visar video klickar du på LayoutLayoutikon och aktiverar Dölj mötesdeltagare utan video av.