1

Düzen'e tıklayınLayout iconve ardından Videosu olmayan katılımcıları gizle seçeneğini değiştirin.

Artık yalnızca video gösteren katılımcıları görürsünüz. Ekrandaki bir gösterge, kaç video katılımcısının gizli olduğunu gösterir.


 
Participants with video off indicator

Odağı bir katılımcıya kilitlerseniz ve bu kişi videosunu göstermeyi bırakırsanız odakta kalır.

2

Video göstermeyen tüm katılımcıları göstermek için Düzen'e tıklayınLayout iconve videosu kapalı olmayan katılımcıları gizle seçeneğini işaretleyin.

1

Toplantı sırasında videolarını göstermeyen katılımcıları gizlemek için Düzen'e dokununLayout iconve Videosu olmayan katılımcıları gizle seçeneğini değiştirin.

2

Videolarını paylaşmayan katılımcıları göstermek için Videosu olmayan katılımcıları gizle seçeneğini kapatın.

1

Düzen'e tıklayınLayout iconve ardından Videosu olmayan katılımcıları gizle seçeneğini değiştirin.

Artık yalnızca video gösteren katılımcıları görürsünüz.


 

Odağı bir katılımcıya kilitlerseniz ve bu kişi videosunu göstermeyi bırakırsanız odakta kalır.

2

Video göstermeyen tüm katılımcıları göstermek için Düzen'e tıklayınLayout iconve videosu kapalı olmayan katılımcıları gizle seçeneğini işaretleyin.