בחירה באפשרות 'הצג משתתפים' ללא וידאו

1

לחץ על פריסה סמל 'פריסה', ולאחר מכן כבה את האפשרות הצג משתתפים ללא וידאו .

עכשיו תראה רק את המשתתפים שמציגים וידאו. מחוון על המסך מראה כמה משתתפים שאינם משתמשים בווידאו מוסתרים.


 
מחוון 'משתתפים עם וידאו' כבוי

אם תנעל את הפוקוס על משתתף ואדם זה יפסיק להציג את הווידאו שלו, הוא יישאר בפוקוס.

2

כדי להציג את כל המשתתפים שאינם מציגים וידאו, לחץ על פריסה סמל 'פריסה' והפעל את האפשרות הצג משתתפים ללא וידאו .

1

כדי להסתיר משתתפים שאינם מציגים את הווידאו שלהם במהלך פגישה, הקש על פריסה סמל 'פריסה' וכבה את האפשרות הצג משתתפים ללא וידאו .

2

הפעל את האפשרות הצג משתתפים ללא וידאו כדי להציג משתתפים שאינם משתפים את הווידאו שלהם.

1

לחץ על פריסה סמל 'פריסה', ולאחר מכן כבה את האפשרות הצג משתתפים ללא וידאו .

עכשיו תראה רק את המשתתפים שמציגים וידאו.


 

אם תנעל את הפוקוס על משתתף ואדם זה יפסיק להציג את הווידאו שלו, הוא יישאר בפוקוס.

2

כדי להציג את כל המשתתפים שאינם מציגים וידאו, לחץ על פריסה סמל 'פריסה' והפעל את האפשרות הצג משתתפים ללא וידאו .