Изтриване на анкета

Slido е наличен в Webex срещи. Можете да използвате Slido в планове за до 10 000 потребители в Webex Webinars на версия 41.9 и по-нови сайтове. Слидо анкети са достъпни за до 10 000 присъстващи, докато викторини са на разположение за до 5000 потребители.

Всяка анкета, която изтриете от вашия Slido , се изтрива за постоянно.

1

По време на събрание или webinarотидете на Приложения > Slido.

2

Изберете Slido, който съдържа анкетата.

3

В раздела Анкети намерете анкетата и щракнете върху > Изтриване.

4

Кликнете върху Изтриване , за да потвърдите, че искате да изтриете анкетата.