Izbriši anketu

Slidodostupan je u Webex Meetings i Webex Webinars. Možete koristitiSlido u Webex Meetings na verzija 41.6 i novije stranice , te u Webex Webinars na verzija 41.9 i novije stranice . Slidoankete i Pitanja i odgovori na webinarima dostupni su za do 10.000 sudionika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 sudionika.

Svaka anketa koju izbrišete iz svojeSlido se trajno briše.

1

Tijekom sastanka ili webinara idite na aplikacije >Slido. U Webex Suite Platformi kliknite >Slido (ankete i Pitanja i odgovori) .

2

OdaberiteSlido koji sadrži anketu.

3

Pronađite anketu i kliknite> Izbriši .

4

Kliknite Izbriši anketu da potvrdite da želite izbrisati anketu.