Usuń ankietę

Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

Każda ankieta, którą usuniesz, Slido jest trwale usunięta.

1

Podczas spotkania lub webinarium przejdź do Aplikacje > Slido. W aplikacji Webex Suite Platform kliknij > Slido (ankiety, pytania i odpowiedzi).

2

WybierzSlido , który zawiera ankietę.

3

Znajdź ankietę i kliknij > Usuń.

4

Kliknij opcję Usuń ankietę, aby potwierdzić, że chcesz usunąć ankietę.