Brisanje ankete

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinarsna verzijama 41.9 i kasnijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Svaka anketa koju izbrišete iz slida je trajno izbrisana.

1

Tokom sastanka ili vebinaraidite na Apps > Slido.

2

Izaberite Slido koji sadrži anketu.

3

Na kartici Ankete pronađite anketu i kliknite na dugme > Izbriši.

4

Kliknite na dugme " Izbriši" da biste potvrdili da želite da izbrišete anketu.