מחיקת סקר

Slido זמין בפגישות Webex. באפשרותך להשתמש בתוכניות Slido עבור עד 10,000 משתמשים בסמינרים מקוונים של Webex בגרסה 41.9 ובאתרים מאוחריםיותר. Slido סקרים זמינים ל-10,000 משתתפים לכל היותר, ומבחנים זמינים ל-5,000 משתמשים לכל היותר.

כל סקר שאתה מוחק משלך Slido נמחק לצמיתות.

1

במהלך פגישה או סמינר מקוון, עבור אל אפליקציות > . Slido

2

בחר את הקובץ Slido המכיל את הסקר.

3

בכרטיסיה סקרים, אתר את הסקר ולחץ על > מחק.

4

לחץ על מחק כדי לאשר שברצונך למחוק את הסקר.