מחק סקר

Slido זמין ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars. באפשרותך להשתמש Slido ב-Webex Meetings באתרים בגרסה 41.6 ואילך, וב-Webex Webinars באתרים בגרסה 41.9 ואילך. Slido סקרים ושאלות ותשובות בוובינרים זמינים עבור עד 10,000 משתתפים, בעוד שחידונים זמינים עבור עד 5,000 משתתפים.

כל סקר שתמחק משלך Slido נמחק לצמיתות.

1

במהלך פגישה או סמינר מתוקשב, עבור אל Apps >.Slido בפלטפורמת Webex Suite, לחץ > Slido (תשאול ושאלות ותשובות).

2

בחר את הרשימה המכילה את הסקר.Slido

3

אתר את הסקר ולחץ על > מחיקה.

4

לחץ על מחק סקר כדי לאשר שברצונך למחוק את הסקר.