Уверете се, че вече сте на разговор или на среща и че сте свързан към устройство от приложението Webex или свързан към устройство от Meetings .

1

Изберете една от следните опции:

  • Ако сте на устройството си и използвате приложението Webex , отидете на приложението Webex на работния плот, щракнете Отворете прозореца на срещата или Отворете прозореца за разговори и след това изберете Оформление на устройството .
  • Ако използвате приложението Webex на вашия работен плот, щракнете Оформление на устройството .
  • Ако сте на устройството си и използвате настолното приложение Meetings, отидете на приложението на работния плот, щракнете Върнете се към срещата и след това изберете Оформление на устройството .
2

Изберете едно от наличните оформления и вижте как изглежда на вашето устройство.

3

Щракнете върху Оформление на устройството и след това изберете опциите, които работят най-добре за вас:

  • Показване на споделено съдържание на устройството —показване на споделено съдържание на вашето устройство вместо на вашия работен плот.
  • Показване на моето видео за самоизглед на устройството —покажете вашето видео за самоизглед на вашето устройство вместо на вашия работен плот.

Уверете се, че вече сте на разговор или на среща и че сте свързан към устройство .


 
Можете да промените оформлението на свързано устройство само от приложението Webex .
1

Изберете една от следните опции:

  • Ако сте на устройството си, отидете на мобилното си приложение и докоснете Отворете прозореца на срещата или Отворете прозореца за разговори . След това докоснетеи изберете Оформление на устройството .
  • Ако сте в мобилното си приложение, докоснете Оформление на устройството .
2

Изберете едно от наличните оформления и вижте как изглежда на вашето устройство.

3

Докоснете Оформление на устройството и след това изберете опциите, които работят най-добре за вас:

  • Показване на споделено съдържание на устройството —показване на споделено съдържание на вашето устройство вместо на вашето мобилно устройство.
  • Показване на моето видео за самоизглед на устройството —показване на вашето видео за самоизглед на вашето устройство вместо на вашето мобилно устройство.