Uistite sa, že už telefonujete alebo máte schôdzu a že ste pripojený k zariadeniu z aplikácie Webex App alebo pripojený k zariadeniu zo schôdzok.

1

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak ste na svojom zariadení a používate aplikáciu Webex, prejdite na pracovnej ploche do aplikácie Webex a kliknite na ňu Otvoriť okno stretnutia alebo Otvorte okno hovorua potom vyberte Rozloženie zariadenia.
  • Ak máte na pracovnej ploche aplikáciu Webex, kliknite Rozloženie zariadenia.
  • Ak ste na svojom zariadení a používate počítačovú aplikáciu Schôdze, prejdite do aplikácie na pracovnej ploche a kliknite na Vráťte sa na stretnutiea potom vyberte Rozloženie zariadenia.
2

Vyberte si jedno z dostupných rozložení a zistite, ako vyzerá na vašom zariadení.

3

Kliknite Rozloženie zariadenia a potom vyberte možnosti, ktoré vám najlepšie vyhovujú:

  • Zobraziť zdieľaný obsah na zariadení—zobrazujte zdieľaný obsah na svojom zariadení namiesto na pracovnej ploche.
  • Zobraziť moje vlastné video na zariadení—zobrazte svoje vlastné video na svojom zariadení namiesto na pracovnej ploche.

Uistite sa, že už telefonujete alebo máte schôdzu a že ste pripojený k zariadeniu.


 
Rozloženie pripojeného zariadenia môžete zmeniť iba z aplikácie Webex.
1

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak ste na svojom zariadení, prejdite do mobilnej aplikácie a klepnite na Otvoriť okno stretnutia alebo Otvorte okno hovoru. Potom klepnite naa vyberte Rozloženie zariadenia.
  • Ak používate mobilnú aplikáciu, klepnite na Rozloženie zariadenia.
2

Vyberte si jedno z dostupných rozložení a zistite, ako vyzerá na vašom zariadení.

3

Klepnite Rozloženie zariadenia a potom vyberte možnosti, ktoré vám najlepšie vyhovujú:

  • Zobraziť zdieľaný obsah na zariadení—zobrazujte zdieľaný obsah na vašom zariadení namiesto vášho mobilného zariadenia.
  • Zobraziť moje vlastné video na zariadení—zobrazte svoje vlastné video na vašom zariadení namiesto vášho mobilného zariadenia.