Ujistěte se, že již máte hovor nebo schůzku a že jste připojeni k zařízení.

1

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud používáte zařízení, přejděte na adresuAplikace Webexna ploše a klepněte na tlačítko Otevřít okno schůzky nebo Otevřít okno hovoru. Poté vyberte své zařízení a vyberte Rozvržení zařízení.
  • Pokud jste naAplikace Webexna ploše klepněte na položku Rozvržení zařízení.
2

Vyberte si jedno z dostupných rozložení a podívejte se, jak to na vašem zařízení vypadá.

3

Klepněte na položku Rozvržení zařízení a vyberte možnosti, které vám nejlépe vyhovují:

  • Zobrazit sdílený obsah na zařízení- zobrazit sdílený obsah na zařízení místo na ploše.
  • Zobrazit moje vlastní video na zařízení- zobrazit vaše vlastní video na zařízení místo na ploše.

Ujistěte se, že již máte hovor nebo schůzku a že jste připojeni k zařízení.

1

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud používáš zařízení, přejdi do mobilní aplikace a klepni na Otevřít okno schůzky nebo Otevřít okno hovoru. Poté klepněte na a vyberte Rozvržení zařízení.
  • Pokud používáš mobilní aplikaci, klepni na Rozvržení zařízení.
2

Vyberte si jedno z dostupných rozložení a podívejte se, jak to na vašem zařízení vypadá.

3

Klepněte na Rozvržení zařízení a vyberte možnosti, které vám nejlépe vyhovují:

  • Zobrazit sdílený obsah v zařízení- zobrazit sdílený obsah v zařízení místo v mobilním zařízení.
  • Zobrazit v zařízení video s vlastním zobrazením - zobrazit video s vlastním zobrazením v zařízení namísto mobilního zařízení.