Ujistěte se, že jste již na hovoru nebo na schůzce a že jste připojeného k zařízení z aplikace Webex nebo připojeni k zařízení ze schůzek .

1

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud jste v zařízení a používáte aplikaci Webex , přejděte na ploše do aplikace Webex a klikněte na Otevřít okno schůzky nebo Otevřít okno hovoru a pak vyberte možnost Rozložení zařízení .
  • Pokud používáte aplikaci Webex v počítači, klikněte na Rozložení zařízení .
  • Pokud jste v zařízení a používáte počítačovou aplikaci Schůzky, přejděte do aplikace na ploše a klikněte na Přejít zpět ke schůzce a pak vyberte možnost Rozložení zařízení .
2

Vyberte jedno z dostupných rozložení a podívejte se, jak bude na vašem zařízení vypadat.

3

Klikněte Rozložení zařízení a pak vyberte možnosti, které vám fungují nejlépe:

  • Zobrazit sdílený obsah v zařízení – zobrazení sdíleného obsahu v zařízení, ne na ploše.
  • Zobrazit v zařízení mé video vlastního pohledu – zobrazit video sebe sama v zařízení, ne na ploše.

Ujistěte se, že jste již na hovoru nebo na schůzce a že jste připojená k zařízení .


 
Rozvržení připojeného zařízení lze změnit pouze z aplikace Webex .
1

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud jste na svém zařízení, přejděte do mobilní aplikace a klepněte na Otevřít okno schůzky nebo Otevřít okno hovoru . Poté klepnětea vyberte možnost Rozložení zařízení.
  • Pokud jste v mobilní aplikaci, klepněte na Rozložení zařízení .
2

Vyberte jedno z dostupných rozložení a podívejte se, jak bude na vašem zařízení vypadat.

3

Klepněte na Rozložení zařízení a pak vyberte možnosti, které vám fungují nejlépe:

  • Zobrazit sdílený obsah v zařízení – zobrazení sdíleného obsahu v zařízení místo v mobilní zařízení.
  • Zobrazit v zařízení mé video vlastního pohledu –zobrazení videa z vlastního pohledu na zařízení místo na mobilní zařízení.