Споделяне на приложение в Cisco Webex обучение

Като домакин или водещ можете да споделяте всяко приложение на компютъра си с участници в тренировъчна сесия.

Споделяне на приложение

  1Изберете Споделяне > приложение.

  Показва се списъкът на всички приложения, изпълнявани в момента на компютъра.

  2Направете едно от следните неща:
  • Ако приложението, което искате да споделите, се изпълнява в момента, изберете го в списъка, за да започнете да го споделяте.

  • Ако приложението, което искате да споделите, в момента не се изпълнява, изберете Друго приложение. Появява се диалоговият прозорец "Друго приложение", показващ списък на всички приложения на вашия компютър. Изберете приложението и след това изберете Споделяне.

  Приложението ви се появява в прозорец за споделяне на екраните на участниците.

  3За да споделите допълнително приложение, изберете приложението, което искате да споделите:
  • Ако това приложение се изпълнява в момента, изберете Споделяне.

  • Ако приложението в момента не се изпълнява, изберете Споделяне на приложение в панела за контроли на сесията.

    

  Когато отворите всяко приложение, което сте минимизирали, то се отваря с бутоните за споделяне в горния десен ъгъл.

  4За да превключите между приложенията, изберете стрелката за падащо меню до бутона Споделяне.
  5За да спрете споделянето на приложения, изберете Спиране на споделянето в заглавната лента на приложението, което вече не искате да споделяте, или панела за контроли на сесиите.

  Всичко за приложенията за споделяне с подробен цвят (Windows)

  По подразбиране Training Manager изпраща изображения на споделен софтуер с помощта на 16-битов цветен режим, който е еквивалент на настройката "High Color" (16 bit) на компютъра. Този режим осигурява точно представяне на цвета за повечето споделени приложения. Ако обаче споделеното ви приложение съдържа подробни цветни изображения-като цветни наклони-цветът може да не се показва точно на екраните на участниците. Например цветните наклони може да се показват като цветови ленти.

  Ако точността и разделителната способност на цвета в споделено приложение е важна, можете да включите режим True Color в Training Manager. Използването на този режим обаче може да повлияе на производителността на споделянето на приложения.

  Когато използвате режим True Color, можете да изберете една от следните опции:

  • По-добри изображения (без компресия на изображението)

  • По-добра производителност (известна компресия на изображението)

   Производителността се отнася до скоростта, с която изображенията се появяват на екраните на участниците, а образните изображения се отнасят до качеството на цвета в споделените изображения.

  Споделяне на приложения с подробен цвят (Windows)

  Преди да включите режим True Color, гарантирайте, че дисплеят на монитора ви е зададен на True Color (или 24- или 32-битов цвят). За повече информация относно задаването на опции за монитора направете справка с помощта на Windows.

   1Ако в момента споделяте приложение, спрете сесията си за споделяне.
   2Изберете Обучение сесия > опции за сесия за обучение.
   3Изберете раздела Истински цветен режим.
   4Изберете Активиране на режим "Истинскицвят".
   5Изберете една от следните опции:
   • По-добро изобразяване

   • По-добра производителност

   6Изберете OK или Приложи .

   Всичко за приложенията за споделяне с подробен цвят (Mac)

   Преди да споделяте приложение или вашия работен плот, можете да изберете един от следните режими на показване:

   • По-добра производителност: Режимът по подразбиране. Позволява ви да показвате съдържанието си по-бързо, отколкото го правите, като използвате по-добрия режим на качество на изображението.

   • По-добро качество на изображението: Позволява ви да показвате съдържанието си с по-добро качество на изображението. В този режим споделеното ви съдържание може да отнеме повече време за показване, отколкото в режима на по-добра производителност.

    Промяната на режима на показване не влияе върху представянето или споделянето на документи.

   Споделяне на приложения с подробен цвят (Mac)

    1В прозореца Сесия на обучение изберете Уебекс Обучение > предпочитания.
    2Изберете Показване.
    3Изберете По-добра производителност или По-добро качество на изображението, според случая.
    4Изберете OK.

    Съвети за софтуер за споделяне

    Следните съвети могат да ви помогнат да споделяте софтуер по-ефективно:

    Таблица 1 

    Сценарий

    Съвет

    Ако участниците не могат да видят целия споделен софтуер, без да превъртат прозорците си за споделяне

    Нагласете изгледите им на споделения софтуер. Те могат да намалят размера на споделения софтуер в поквара, или да го мащабирате, за да се поберат вътре в техните прозорци за споделяне.

    (Само споделяне на приложения) За да спестите време по време на тренировка

    Гарантирайте, че всички приложения, които възнамерявате да споделите, са отворени на вашия компютър. В подходящия момент по време на тренировъчна сесия, можете след това бързо да започнете да споделяте приложение, без да чакате да започне заявлението.

    За да подобрите производителността на софтуерното споделяне

    Затворете всички приложения, които не е необходимо да използвате или споделяте на компютъра. Използването и паметта на процесора на компютъра ви се запазват, което помага да се гарантира, че Training Manager може да изпраща изображения на споделен софтуер бързо по време на обучителна сесия. Също така, за да се гарантира, че е налично максимално количество честотна лента за споделяне на софтуер, затворете:

    • Всички приложения, които използват честотна лента, като например незабавни съобщения или програми за чат.

    • Програми, които получават поточно аудио или видео от уеб.

    Ако споделяте приложение, за което изобразяването на цвят на екраните на участниците е важно

    Подобрете качеството на цветовете, като включите режима True Color.

    (Само за споделяне на приложения и уеб браузъри) Избягвайте да покривате споделено приложение или уеб браузър с друг прозорец на работния плот на компютъра.

    Кръстосана шарка се появява в прозорците за споделяне на участници, където другият прозорец покрива споделеното приложение или браузър.

    (Само за споделяне на приложения и уеб браузъри) Ако искате да превключите дисплея си между споделен софтуер и прозореца Сесия на обучение

    Поставете на пауза споделянето на софтуер, преди да се върнете към прозореца Сесия за обучение, след което възобновете споделянето, след като се върнете към споделеното приложение. Временното споделяне на софтуер запазва използването и паметта на процесора на компютъра, докато преглеждате прозореца Сесия на обучение.

    (Само за споделяне на приложения и уеб браузъри) Ако имате повече от един монитор, когато споделяте приложение или уеб браузър, участниците могат да го видят на който монитор го показвате. Ако преместите приложението или уеб браузъра на друг монитор, то все още се вижда от участниците.

    Ако споделяте повече от едно приложение, участниците виждат най-добрия изглед, ако се уверите, че приложенията се показват на един и същ монитор.

    Тъй като споделянето на софтуер изисква повече честотна лента по време на обучителна сесия, препоръчваме да използвате специализирана, високоскоростна интернет връзка при споделяне на софтуер. Ако обаче участниците използват комутируеми интернет връзки, те могат да забележат забавяне при разглеждането или контролирането на споделен софтуер.

    Ако искате да споделите документ, като например документ на Microsoft Word или Excel, можете да подобрите практическата работа на сесията за обучение за тези участници, като използвате споделяне на документи вместо споделяне на приложения.

    Беше ли полезна тази статия?