Udostępnianie aplikacji w szkoleniu Cisco Webex

Jako gospodarz lub prezenter możesz udostępnić dowolną aplikację na komputerze uczestnikom sesji szkoleniowej.

Udostępnianie aplikacji

  1Wybierz udostępnij aplikację >.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji aktualnie uruchomionych na komputerze.

  2Zrób jedno z poniższych:
  • Jeśli aplikacja, która chcesz udostępnić, jest aktualnie uruchomiona, zaznacz ją na liście, aby rozpocząć jej udostępnianie.

  • Jeśli aplikacja, która chcesz udostępnić, nie jest obecnie uruchomiona, wybierz pozycję Inna aplikacja. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Inna aplikacja z listą wszystkich aplikacji na komputerze. Wybierz aplikację, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

  Aplikacja pojawi się w oknie udostępniania na ekranach uczestników.

  3Aby udostępnić dodatkową aplikację, wybierz aplikację, którą chcesz udostępnić:
  • Jeśli ta aplikacja jest obecnie uruchomiona, wybierz pozycję Udostępnij.If that application is currently running, select Share.

  • Jeśli aplikacja nie jest obecnie uruchomiona, wybierz opcję Udostępnij aplikację w Panelu sterowania sesją.

    

  Po otwarciu dowolnej zminimalizowanej aplikacji zostanie ona otwarta za pomocą przycisków udostępniania w prawym górnym rogu.

  4Aby przełączać się między aplikacjami, wybierz strzałkę listy rozwijanej obok przycisku Udostępnij.
  5Aby zatrzymać udostępnianie aplikacji, wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie na pasku tytułu aplikacji, której nie chcesz już udostępniać, lub w panelu Sterowania sesją.

  Informacje o udostępnianiu aplikacji za pomocą funkcji Kolor szczegółowy (Windows)

  Domyślnie Program Training Manager wysyła obrazy udostępnionego oprogramowania przy użyciu 16-bitowego trybu kolorów, który jest odpowiednikiem ustawienia "High Color" (16 bitów) komputera. Ten tryb zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów w większości udostępnionych aplikacji. Jeśli jednak udostępniona aplikacja zawiera szczegółowe obrazy kolorów, takie jak gradienty kolorów, kolor może nie być wyświetlany dokładnie na ekranach uczestników. Na przykład gradienty kolorów mogą być wyświetlane jako pasma kolorów.

  Jeśli dokładność i rozdzielczość kolorów w aplikacji udostępnionej jest ważna, można włączyć tryb True Color w Menedżerze szkoleń. Korzystanie z tego trybu może jednak wpłynąć na wydajność udostępniania aplikacji.

  W trybie True Color można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Lepsze obrazowanie (bez kompresji obrazu)

  • Lepsza wydajność (niektóre kompresje obrazu)

   Wydajność odnosi się do szybkości, z jaką obrazy pojawiają się na ekranach uczestników, a obrazowanie odnosi się do jakości koloru w udostępnionych obrazach.

  Udostępnianie aplikacji za pomocą szczegółowych kolorów (Windows)

  Przed włączenia trybu True Color upewnij się, że ekran monitora jest ustawiony na True Color (kolor 24- lub 32-bitowy). Więcej informacji na temat ustawiania opcji monitora można znaleźć w Pomocy systemu Windows.

   1Jeśli obecnie udostępniasz aplikację, zatrzymaj sesję udostępniania.
   2Wybierz opcję Sesja treningowa > Opcje sesji treningowej.
   3Wybierz kartę Tryb True Color.
   4Wybierz opcję Włącz tryb TrueColor.
   5Wybierz jedną z następujących opcji:
   • Lepsze obrazowanie

   • Lepsza wydajność

   6Wybierz przycisk OK lub Zastosuj .

   Informacje o udostępnianiu aplikacji za pomocą funkcji Kolor szczegółowy (Mac)

   Przed udostępnieniem aplikacji lub pulpitu można wybrać jeden z następujących trybów wyświetlania:

   • Lepsza wydajność: Tryb domyślny. Umożliwia wyświetlanie zawartości szybciej niż w trybie lepszej jakości obrazu.

   • Lepsza jakość obrazu: Umożliwia wyświetlanie zawartości z lepszą jakością obrazu. W tym trybie wyświetlanie udostępnionej zawartości może potrwać dłużej niż w trybie lepszej wydajności.

    Zmiana trybu wyświetlania nie ma wpływu na udostępnianie prezentacji ani dokumentów.

   Udostępnianie aplikacji za pomocą szczegółowych kolorów (Mac)

    1W oknie Sesja treningowa wybierz Webex Training > Preferences.
    2Wybierz opcję Wyświetl.
    3Wybierz opcję Lepsza wydajność lub Lepsza jakość obrazu, stosownie do potrzeb.
    4Wybierz opcję OK.

    Wskazówki dotyczące udostępniania oprogramowania

    Poniższe wskazówki mogą pomóc w skuteczniejszym udostępnianiu oprogramowania:

    Tabela 1 

    Scenariusz

    Wskazówka

    Jeśli uczestnicy nie widzą całego udostępnionego oprogramowania bez przewijania okien udostępniania

    Dostosuj ich widoki udostępnionego oprogramowania. Mogą zmniejszyć rozmiar udostępnionego oprogramowania w zmniejszaniu lub skalować go, aby zmieścił się w oknach udostępniania.

    (Tylko udostępnianie aplikacji) Aby zaoszczędzić czas podczas sesji treningowej

    Upewnij się, że wszystkie aplikacje, które chcesz udostępnić, są otwarte na komputerze. W odpowiednim czasie podczas sesji treningowej można wtedy szybko rozpocząć udostępnianie aplikacji, nie czekając na jej uruchomienie.

    Aby poprawić wydajność udostępniania oprogramowania

    Zamknij wszystkie aplikacje, których nie trzeba używać ani udostępniać na komputerze. Użycie procesora i pamięć na komputerze są oszczędzane, co pomaga zapewnić, że Training Manager może szybko wysyłać obrazy udostępnionego oprogramowania podczas sesji treningowej. Ponadto, aby upewnić się, że maksymalna przepustowość jest dostępna do udostępniania oprogramowania, zamknij:

    • Wszystkie aplikacje korzystające z przepustowości, takie jak wiadomości błyskawiczne lub programy do czatu.

    • Programy odbierające strumieniowe przesyłanie audio lub wideo z Internetu.

    Jeśli udostępniasz aplikację, dla której ważne jest renderowanie kolorów na ekranach uczestników

    Popraw jakość kolorów, włączając tryb True Color.

    (Tylko udostępnianie aplikacji i przeglądarek internetowych) Unikaj zakrywania udostępnionej aplikacji lub przeglądarki internetowej innym oknem na pulpicie komputera.

    Wzorzec krzyżowy pojawia się w oknach udostępniania uczestników, w których drugie okno zakrywa udostępnioną aplikację lub przeglądarkę.

    (Tylko udostępnianie aplikacji i przeglądarek internetowych) Jeśli chcesz przełączyć wyświetlanie między oprogramowaniem udostępnionym a oknem Sesja treningowa

    Wstrzymaj udostępnianie oprogramowania przed powrotem do okna Sesja treningowa, a następnie wznów udostępnianie po powrocie do udostępnionej aplikacji. Wstrzymanie udostępniania oprogramowania oszczędza użycie procesora i pamięć na komputerze podczas wyświetlania okna Sesja treningowa.

    (Tylko udostępnianie aplikacji i przeglądarek internetowych) Jeśli masz więcej niż jeden monitor, gdy udostępniasz aplikację lub przeglądarkę internetową, uczestnicy mogą go zobaczyć na dowolnym monitorze, na którym go wyświetlisz. Jeśli przeniesiesz aplikację lub przeglądarkę internetową na inny monitor, będzie on nadal widoczny dla uczestników.

    Jeśli udostępniasz więcej niż jedną aplikację, uczestnicy zobaczą najlepszy widok, jeśli upewnisz się, że aplikacje są wyświetlane na tym samym monitorze.

    Ponieważ udostępnianie oprogramowania wymaga większej przepustowości podczas sesji szkoleniowej, zalecamy korzystanie z dedykowanego, szybkiego połączenia internetowego podczas udostępniania oprogramowania. Jeśli jednak uczestnicy korzystają z telefonicznych połączeń internetowych, mogą zauważyć opóźnienie w wyświetlaniu lub sterowaniu udostępnionym oprogramowaniem.

    Jeśli chcesz udostępnić dokument, taki jak dokument programu Microsoft Word lub Excel, możesz ulepszyć środowisko sesji szkoleniowej dla tych uczestników, używając udostępniania dokumentów zamiast udostępniania aplikacji.

    Czy ten artykuł był pomocny?