Sdílení aplikace v Cisco Webex Training

Jako hostitel nebo prezentující můžete sdílet libovolnou aplikaci v počítači s účastníky školení.

Sdílení aplikace

  1Vyberte Sdílet > aplikace.

  Zobrazí se seznam všech aplikací aktuálně spuštěných v počítači.

  2Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud je aplikace, kterou chcete sdílet, aktuálně spuštěná, vyberte ji v seznamu a začněte ji sdílet.

  • Pokud aplikace, kterou chcete sdílet, není aktuálně spuštěná, vyberte Jiná aplikace. Zobrazí se dialogové okno Jiná aplikace se seznamem všech aplikací v počítači. Vyberte aplikaci a pak vyberte Sdílet.

  Vaše aplikace se zobrazí v okně sdílení na obrazovkách účastníků.

  3Pokud chcete sdílet další aplikaci, vyberte aplikaci, kterou chcete sdílet:
  • Pokud je tato aplikace aktuálně spuštěná, vyberte Sdílet.

  • Pokud aplikace není aktuálně spuštěná, vyberte Sdílet aplikaci na panelu Ovládací panely relací.

    

  Když otevřete libovolnou aplikaci, kterou jste minimalizovali, otevře se pomocí tlačítek pro sdílení v pravém horním rohu.

  4Chcete-li přepínat mezi aplikacemi, vyberte šipku rozevíracího seznamu vedle tlačítka Sdílet.
  5Pokud chcete sdílení aplikací zastavit, vyberte zastavit sdílení na záhlaví aplikace, kterou už nechcete sdílet, nebo na panelu Ovládací panely relací.

  O sdílení aplikací s detailní barvou (Windows)

  Ve výchozím nastavení Training Manager odesílá obrázky sdíleného softwaru pomocí 16bitového barevného režimu, což je ekvivalent nastavení "Vysoká barva" (16 bitů) v počítači. Tento režim poskytuje přesnou reprezentaci barev pro většinu sdílených aplikací. Pokud však sdílená aplikace obsahuje podrobné barevné obrázky, například barevné přechody, nemusí se barva na obrazovkách účastníků zobrazovat přesně. Barevné přechody se například mohou zobrazit jako barevná pásma.

  Pokud je přesnost a rozlišení barev ve sdílené aplikaci důležité, můžete ve Správci tréninku zapnout režim True Color. Použití tohoto režimu však může ovlivnit výkon sdílení aplikací.

  Při použití režimu True Color můžete vybrat jednu z následujících možností:

  • Lepší zobrazování (bez komprese obrazu)

  • Lepší výkon (některá komprese obrazu)

   Výkon označuje rychlost zobrazení obrázků na obrazovkách účastníků a zobrazování odkazuje na kvalitu barvy ve sdílených obrázcích.

  Sdílení aplikací s detailní barvou (Windows)

  Před zapnutím režimu True Color se ujistěte, že je displej monitoru nastaven na true color (buď 24- nebo 32bitové barvy). Další informace o možnostech nastavení monitoru najdete v nápovědě k Systému Windows.

   1Pokud právě sdílíte aplikaci, ukončete relaci sdílení.
   2Vyberte Možnost Školení > možnosti tréninku.
   3Vyberte kartu Režim pravých barev.
   4Vyberte Povolit režim true color.
   5Vyberte jednu z následujících možností:
   • Lepší zobrazování

   • Lepší výkon

   6Vyberte OK nebo Použít .

   O sdílení aplikací s detailními barvami (Mac)

   Před sdílením aplikace nebo plochy si můžete vybrat jeden z následujících režimů zobrazení:

   • Lepší výkon: Výchozí režim. Umožňuje zobrazovat obsah rychleji než v režimu lepší kvality obrazu.

   • Lepší kvalita obrazu: Umožňuje zobrazovat obsah v lepší kvalitě obrazu. V tomto režimu může zobrazení sdíleného obsahu trvat déle než v režimu lepšího výkonu.

    Změna režimu zobrazení nemá vliv na prezentaci ani sdílení dokumentů.

   Sdílení aplikací s detailní barvou (Mac)

    1V okně Školení vyberte Webex Training > Preferences.
    2Vyberte Zobrazit.
    3Podle potřeby vyberte Lepší výkon nebo Lepší kvalita obrazu .
    4Vyberte tlačítko OK.

    Tipy pro sdílení softwaru

    Následující tipy vám mohou pomoci efektivněji sdílet software:

    Tabulka 1 

    Scénář

    Tip

    Pokud účastníci nevidí veškerý sdílený software bez posouvání oken sdílení

    Upravte jejich zobrazení sdíleného softwaru. Mohou zmenšit velikost sdíleného softwaru v dekrementech nebo jej škálovat tak, aby se vešel do oken sdílení.

    (Pouze sdílení aplikací) Chcete-li ušetřit čas během tréninku

    Ujistěte se, že všechny aplikace, které chcete sdílet, jsou v počítači otevřené. Ve vhodnou dobu během školení pak můžete rychle začít sdílet aplikaci, aniž byste čekali na spuštění aplikace.

    Zlepšit výkon sdílení softwaru

    Zavřete všechny aplikace, které v počítači nemusíte používat ani sdílet. Využití procesoru a paměť v počítači jsou zachovány, což pomáhá zajistit, aby Training Manager mohl během školení rychle odesílat obrázky sdíleného softwaru. Chcete-li také zajistit, aby bylo pro sdílení softwaru k dispozici maximální šířka pásma, zavřete:

    • Všechny aplikace, které využívají šířku pásma, například rychlé zasílání zpráv nebo chatovací programy.

    • Programy, které přijímají streamovaný zvuk nebo video z webu.

    Pokud sdílíte aplikaci, pro kterou je důležité vykreslení barev na obrazovkách účastníků

    Zlepšete kvalitu barev zapnutím režimu True Color.

    (Pouze sdílení aplikací a webových prohlížečů) Nezakrývejte sdílenou aplikaci nebo webový prohlížeč jiným oknem na ploše počítače.

    Zkřížený vzor se zobrazí v oknech sdílení účastníků, kde druhé okno pokrývá sdílenou aplikaci nebo prohlížeč.

    (Pouze sdílení aplikací a webových prohlížečů) Pokud chcete přepnout displej mezi sdíleným softwarem a oknem Školení

    Před návratem do okna Tréninková relace pozastavte sdílení softwaru a po návratu do sdílené aplikace pokračujte ve sdílení. Pozastavení sdílení softwaru šetří využití procesoru a paměti v počítači při prohlížení okna Tréninková relace.

    (Pouze sdílení aplikací a webových prohlížečů) Pokud máte více monitorů, mohou ho účastníci při sdílení aplikace nebo webového prohlížeče zobrazit na libovolném monitoru, který jej zobrazíte. Pokud přesunete aplikaci nebo webový prohlížeč na jiný monitor, je pro účastníky stále viditelný.

    Pokud sdílíte více než jednu aplikaci, účastníci uvidí nejlepší zobrazení, pokud se ujistíte, že se aplikace zobrazují na stejném monitoru.

    Vzhledem k tomu, že sdílení softwaru vyžaduje během školení větší šířku pásma, doporučujeme při sdílení softwaru používat vyhrazené vysokorychlostní připojení k internetu. Pokud však účastníci používají telefonické připojení k Internetu, mohou zaznamenat zpoždění při prohlížení nebo řízení sdíleného softwaru.

    Pokud chcete sdílet dokument, například dokument Microsoft Word nebo Excel, můžete zlepšit prostředí školení pro tyto účastníky pomocí sdílení dokumentů místo sdílení aplikací.

    Byl tento článek užitečný?