Dele en applikasjon i Cisco Webex Training

Som vert eller presentatør kan du dele alle applikasjoner på datamaskinen med deltakere i opplæringsøkten.

Dele en applikasjon

  1Velg Del > Applikasjon.

  Listen over alle applikasjoner som kjører på datamaskinen, vises.

  2Gjør én av følgende:
  • Hvis applikasjonen du vil dele, kjører, velger du den i listen for å begynne å dele den.

  • Hvis applikasjonen du vil dele, ikke kjører, velger du Annet program. Dialogboksen Annet program vises med en liste over alle applikasjonene på datamaskinen. Velg applikasjonen, og velg deretter Del.

  Applikasjonen vises i et delingsvindu på deltakerskjermbilder.

  3Hvis du vil dele en applikasjon til, velger du applikasjonen du vil dele:
  • Hvis applikasjonen kjører, velger du Del.

  • Hvis applikasjonen ikke kjører, velger du Del applikasjon i Økt-kontrollpanelet.

    

  Når du åpner en applikasjon du har minimert, åpnes den med delingsknappene øverst til høyre.

  4Hvis du vil bytte mellom applikasjoner, velger du rullegardinpilen ved siden av Del-knappen.
  5Hvis du vil stoppe applikasjonsdeling, velger du Stopp deling på tittellinjen i applikasjonen du ikke lenger vil dele, eller Økt-kontrollpanelet.

  Om deling av applikasjoner med detaljert farge (Windows)

  Som standard sender Training Manager bilder av delt programvare ved hjelp av 16-biters fargemodus, som tilsvarer datamaskinens innstilling for Tusener av farger (16-biters). Denne modusen gir en nøyaktig representasjon av farger for de fleste delte applikasjoner. Hvis den delte applikasjonen inneholder detaljerte fargebilder, for eksempel fargegradienter, kan det imidlertid hende at fargen ikke vises nøyaktig på deltakernes skjermer. Fargegradienter kan for eksempel vises som fargebånd.

  Hvis nøyaktigheten og oppløsningen til farger i en delt applikasjon er viktig, kan du aktivere Modus for millioner av farger i Training Manager. Bruk av denne modusen kan imidlertid påvirke ytelsen til applikasjonsdeling.

  Når du bruker modus for millioner av farger, kan du velge ett av følgende alternativer:

  • Bedre avbildning (ingen bildekomprimering)

  • Bedre ytelse (noe bildekomprimering)

   Ytelse refererer til hastigheten bilder vises med på deltakerskjermene, og bildebehandling refererer til kvaliteten på fargen i delte bilder.

  Dele applikasjoner med detaljert farge (Windows)

  Før du aktiverer modus for millioner av farger, må du kontrollere at skjermen er satt til Millioner av farger (enten 24- eller 32-biters farge). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir alternativer for skjermen, se Hjelp for Windows.

   1Hvis du deler en applikasjon, stopper du delingsøkten.
   2Velg Opplæringsøkt > Alternativer for opplæringsøkt.
   3Velg fanen Modus for millioner av farger.
   4Velg Aktiver modus for millioner av farger.
   5Velg ett av følgende alternativer:
   • Bedre bildebehandling

   • Bedre ytelse

   6Velg OK eller Bruk.

   Om deling av applikasjoner med detaljert farge (Mac)

   Før du deler en applikasjon eller skrivebordet, kan du velge en av følgende visningsmoduser:

   • Bedre ytelse: Standard modus. Lar deg vise innholdet raskere enn du gjør ved hjelp av modus for bedre bildekvalitet.

   • Bedre bildekvalitet: Lar deg vise innholdet ditt med bedre bildekvalitet. I denne modusen kan det ta lengre tid å vise det delte innholdet enn i modus for bedre ytelse.

    Endring av visningsmodus påvirker ikke presentasjons- eller dokumentdeling.

   Dele applikasjoner med detaljert farge (Mac)

    1I Opplæringsøkt-vinduet, velg Webex Training > Innstillinger.
    2Velg Skjerm.
    3Velg Bedre ytelse eller Bedre bildekvalitet etter behov.
    4Velg OK.

    Tips for deling av programvare

    Følgende tips kan hjelpe deg med å dele programvare mer effektivt:

    Tabell 1 

    Scenario

    Tips

    Hvis deltakerne ikke kan se all den delte programvaren uten å rulle delingsvinduene

    Juster visningene deres på den delte programvaren. De kan redusere størrelsen på den delte programvaren trinnvis, eller skalere den slik at den passer i delingsvinduene deres.

    (Bare applikasjonsdeling) Slik sparer du tid under en opplæringsøkt

    Kontroller at alle applikasjoner du har tenkt å dele, er åpne på datamaskinen. På riktig tidspunkt i løpet av opplæringsøkten kan du deretter raskt begynne å dele en applikasjon uten å vente på at applikasjonen skal starte.

    Slik forbedrer du ytelsen til programvaredeling

    Lukk alle applikasjoner du ikke trenger å bruke eller dele på datamaskinen. Prosessorbruk og minne på datamaskinen spares, noe som bidrar til å sikre at Training Manager kan sende bilder av delt programvare raskt i løpet av en opplæringsøkt. Hvis du vil sikre at maksimal båndbredde er tilgjengelig for programvaredeling, lukker du også:

    • Alle applikasjoner som bruker båndbredde, for eksempel hurtigmeldinger eller chatteprogrammer.

    • Programmer som mottar strømming av lyd eller video fra nettet.

    Hvis du deler en applikasjon der gjengivelse av farge på deltakernes skjermer er viktig

    Forbedre fargekvaliteten ved å aktivere Modus for millioner av farger.

    (Bare applikasjon- og webleserdeling) Unngå å dekke en delt applikasjon eller webleser med et annet vindu på datamaskinens skrivebord.

    Et kryssoverskridende mønster vises i deltakerdelingsvinduer der det andre vinduet dekker den delte applikasjonen eller den delte leseren.

    (Bare applikasjons- og webleserdeling) Hvis du vil bytte visning mellom delte applikasjoner og Opplæringsøkt-vinduet

    Stans programvaredeling midlertidig før du går tilbake til Opplæringsøkt-vinduet, og fortsett deretter delingen når du kommer tilbake til den delte applikasjonen. Hvis du stopper applikasjonsdeling midlertidig, sparer du prosessorbruk og minne på datamaskinen mens du viser vinduet Opplæringsøkt-vinduet.

    (Bare applikasjon- og webleserdeling) Hvis du har mer enn én skjerm og deler en applikasjon eller en webleser, kan deltakerne se den uansett hvilken skjerm du har den på. Hvis du flytter applikasjonen eller webleseren til en annen skjerm, er den fortsatt synlig for deltakerne.

    Hvis du deler mer én applikasjon, ser deltakerne den beste visningen hvis du sørger for at applikasjonene vises på samme skjerm.

    Siden applikasjonsdeling krever mer båndbredde under en opplæringsøkt, anbefaler vi at du bruker en dedikert Internett-tilkobling med høy hastighet når du deler programvare. Hvis deltakerne imidlertid bruker oppringt Internett-tilkobling, kan de merke en forsinkelse i visning eller kontroll av delt programvare.

    Hvis du vil dele et dokument, for eksempel et Microsoft Word- eller Excel-dokument, kan du forbedre opplæringsøktopplevelsen for disse deltakerne ved å bruke dokumentdeling i stedet for applikasjonsdeling.

    Var denne artikkelen nyttig?