Преди да започнете

1

Във вашия Cisco Webex Teams приложение, щракнете Изпратете отзиви.

  • Потребители на Windows: Щракнете върху иконата на вашия профил и изберете Изпратете отзиви.
  • Потребители на Mac: Щракнете върху Помогне в лентата с менюта и изберете Изпратете отзиви.
2

Попълнете формуляра и изберете Cisco Webex TeamsУстройства за продукта.