Pre nego što počneš

1

U aplikaciji Webex aplikaciji kliknite na dugme Pošalji povratne informacije.

  • Windows korisnici: Kliknite na ikonu profila i izaberite stavku Pošalji povratne informacije.
  • Mac korisnici: Na traci sa menijima izaberite stavku Pomoć i izaberite stavku Pošalji povratne informacije.
2

Popunite obrazac i izaberite stavku Webex uređaje aplikacije za proizvod.