Zanim rozpoczniesz

  • Zastosowałeś się do sugerowanych wskazówek i trików dotyczących parowania. Zobacz Wskazówki i sztuczki dotyczące parowania z aplikacją Cisco Webex Share.

1

W aplikacji Cisco Webex Teams kliknij opcję Wyślij opinię.

  • Użytkownicy systemu Windows: Kliknij ikonę swojego profilu i wybierz opcję Wyślij opinię.
  • Użytkownicy komputerów Mac: Kliknij przycisk Pomoc na pasku menu i wybierz polecenie Wyślij opinię.
2

Wypełnij formularz i wybierz jako produkt Cisco Webex Teams Devices.