Тази функция се поддържа от Webex Meetings и Webex Webinars. В приложението Webex тази функция е достъпна на нашата готова за видео Mesh платформа за срещи.

Уверете се, че сте променили настройките, преди да започнат пробивните сесии. Не можете да промените настройките, след като сесиите са започнали.

В уебинарите домакините и съдомакините могат да назначават панелисти на сесии за прекъсване, преди те да започнат, но не могат да назначават участници. След като сесиите започнаха, участниците могат да изберат към коя сесия искат да се присъединят.
1

Ако Разпределение на сесията диалоговият прозорец все още не е отворен, щракнете Пробивни сесии за да го отворите.

Бутон за пробивни сесии

 

Само един хост или кохост може да има Разпределение на сесията отворен диалогов прозорец наведнъж.

2

Кликнете Настройки.

Настройки за отделните сесии
3

Само за срещи, в Позволете на присъстващите да се върнат към основната среща, проверете тази настройка, ако искате да позволите на присъстващите да могат да напускат сесиите за разбиване и да се връщат към основната среща по всяко време.

Премахнете отметката от тази настройка, ако искате присъстващите да останат в сесията за разбивка, докато сесиите за разбивка приключат или вие помолете всички да се върнат.


 
Тази настройка не е налична в уебинарите.
4

За Позволете на присъстващите да се присъединят към сесията по-късно, отметнете тази настройка, ако искате присъстващите да получат съобщение, че са поканени за сесия за разбивка, но им позволите да се присъединят към сесията сами.

Премахнете отметката от тази настройка, ако искате участниците да бъдат преместени автоматично в сесиите за прекъсване след началото на сесиите.


 
Тази настройка не е налична в уебинарите.
5

За Автоматично прекратяване на сесиите за пробив след, проверете тази настройка, ако искате прекъсващите сесии да приключват автоматично след определено време. Въведете продължителността в минути. В противен случай трябва край на всички сесии за прекъсване ръчно.

6

За Когато сесиите приключат, дайте на участниците повече време, преди да се върнете към основната среща, проверете тази настройка, ако искате да дадете на присъстващите малко време да приключат преди края на сесиите за прекъсване. Изберете продължителността на таймера за обратно отброяване.

Премахнете отметката от тази настройка, ако искате сесиите за разбивка да приключат и присъстващите да се върнат към основната среща или уебинар веднага след като приключите всички сесии за разбивка.

1

Докоснете Повече опций Още опции > Пробивна сесия.


 

Ако Пробивна сесия бутонът е недостъпен, някой друг редактира сесиите за прекъсване. Попитайте домакина или съдомакина дали правят промени.

2

Докоснете НастройкиНастройки.

Настройки за отделните сесии
3

За Позволете на присъстващите да се върнат към основната среща, включете настройката, ако искате да позволите на присъстващите да могат да напускат сесиите за разбивка и да се връщат към основната среща по всяко време.

Изключете настройката, ако искате присъстващите да останат в сесията за разбивка, докато сесиите за разбивка приключат или вие помолете всички да се върнат.

4

За Позволете на присъстващите да се присъединят към сесии по-късно, включете настройката, ако искате присъстващите да получат съобщение, че са поканени на сесия за разбивка, но им позволите да се присъединят към сесиите сами.

Отделните сесии са стартира

Изключете настройката, ако искате участниците да бъдат преместени автоматично в сесиите за прекъсване след началото на сесиите. Те ще видят съобщение, подобно на следното.

Вие се присъединявате към съобщението
5

За Показване на предупреждение за обратно броене, включете настройката, ако искате да дадете на присъстващите малко време да приключат преди края на сесиите за прекъсване. Изберете продължителността на обратното броене.

Предупреждение за обратно броене

Изключете настройката, ако искате сесиите за разбивка да приключат и присъстващите да се върнат към основната среща веднага след като приключите всички сесии за разбивка.

6

За Продължителност на сесията, включете настройката, ако искате прекъсващите сесии да приключват автоматично след определено време. Въведете продължителността в минути. В противен случай ще трябва край на всички сесии за прекъсване ръчно.