С актуализацията 41.4 Събитията (нови) се предлагат на сайта Ви в допълнение към Събития (класически). За информация относно Събития (нови)вижте Webex Събития (нови).

Първи стъпки

Планиране и стартиране на събития

Присъединяване към събития

Управление на аудио

Управление на видео

Записване

Споделяне

Съобщавам