S posodobitvijo 41.4, Dogodki (novo) je na voljo na vašem spletnem mestu poleg Dogodki (klasični). Za informacije o Dogodki (novo), glej Webex dogodki (novo).

Začeti

Načrtujte in začnite dogodke

Pridružite se dogodkom

Upravljanje zvoka

Upravljanje videa

Zapis

Deliti

Komunicirajte