S aktualizáciou 41.4 Udalosti (nové) je k dispozícii na vašej stránke okrem Udalosti (klasické). Pre informácie o Udalosti (nové)pozri Webex Events (nové).

Začať

Naplánujte a spustite udalosti

Pripojte sa k udalostiam

Spravovať zvuk

Spravovať video

Záznam

zdieľam

Komunikujte