Med uppdateringen av 41.4 finns Events (ny) tillgänglig på din webbplats i tillägg till Events(klassisk). Mer information om Events (ny)finns i Webex Events (ny).

Kom igång

Schemalägg och starta händelser

Delta i händelser

Hantera ljud

Hantera video

Spela in

Dela

Kommunicera