1

От партньорския изглед в , отидете на https://admin.webex.comКлиенти, за да видите списък на всички клиенти във вашата организация.

2

Кликнете върху клиент и изберете някоя от следните опции, за да включите клиента във вашия списък с управлявани организации:

  • Клиент за настройка или Преглед на клиент
  • Обадете се > Добавяне на номера, за да настроите PSTN. Тази опция е достъпна, ако клиентът има услугата Cisco Webex Calling.

Получавате имейли за всеки клиент, който сте добавили към този списък с управлявани организации, например заявки за покупка или имейли с изтичане на пробна версия.