1

Z pohľadu partnera v https://admin.webex.com, ísť do zákazníkov zobrazíte zoznam všetkých zákazníkov vo vašej organizácii.

2

Kliknite na zákazníka a vyberte ktorúkoľvek z nasledujúcich možností na zahrnutie zákazníka do zoznamu spravovaných organizácií:

  • Nastavenie zákazníka alebo Zobraziť zákazníka
  • Zavolajte > Pridať čísla na nastavenie PSTN. Táto možnosť je dostupná, ak má zákazník službu Webex Calling.

Dostávate e-maily pre každého zákazníka, ktorého ste pridali do tohto zoznamu spravovaných organizácií, napríklad e-maily so žiadosťami o nákup alebo e-maily o vypršaní platnosti skúšobnej verzie.