1

Iz prikaza partnera u https://admin.webex.comprogramu idite na fasciklu "Kupci" da biste videli listu svih klijenata u vašoj organizaciji.

2

Kliknite na kupca i odaberite neku od sledećih opcija da biste uključili kupca na listu kontrolisanih organizacija:

  • Podešavanje kupca ili prikaz kupca
  • Pozovite > sabiranje brojeva da biste podesili PSTN. Ova opcija je dostupna ako kupac ima uslugu pozivanja na Cisco Webex.

Dobijate e-poruke za bilo kog klijenta kojeg dodate na ovu listu kontrolisanih organizacija, na primer, zahteve za kupovinu ili probne e-poruke sa istekom roka važenja.