1

Iz prikaza partnera u , https://admin.webex.compristupite opciji "Kupci " da biste videli listu svih kupaca u vašoj organizaciji.

2

Kliknite na kupca i odaberite neku od sledećih opcija da biste uključili kupca na listu upravljanih organizacija:

  • Podesi kupca ili prikaži kupca
  • Pozovi > dodaj brojeve u podesiti PSTN. Ova opcija je dostupna ako klijent ima Webex Calling uslugu.

Dobijate e-poruke za sve kupce koje ste dodali na ovu listu upravljanih organizacija, na primer, zahteve za kupovinu ili e-poruke sa istecima probne verzije.