1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Zákazníci a zobrazí se seznam všech zákazníků ve vaší organizaci.

2

Klikněte na zákazníka a vyberte některou z následujících možností pro zařazení zákazníka do seznamu spravovaných organizací:

  • Nastavení zákazníka nebo zobrazení zákazníka
  • Volání > Přidat čísla pro nastavení sítě PSTN. Tato možnost je k dispozici, pokud má zákazník službu Webex Calling.

Obdržíte e-maily pro každého zákazníka, kterého jste přidali na tento seznam spravovaných organizací, například žádosti o nákup nebo e-maily s vypršením platnosti zkušební verze.