1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comčásti Zákazníci zobrazíte seznam všech zákazníků ve vaší organizaci.

2

Klikněte na zákazníka a vyberte některou z následujících možností, jak zahrnout zákazníka do seznamu spravovaných organizací:

  • Nastavení zákazníka nebo zobrazení zákazníka
  • Zavolejte > Přidejte čísla a nastavte dotn. Tato možnost je k dispozici, pokud má zákazník službu Cisco Webex Calling.

Obdržíte e-maily pro všechny zákazníky, které jste přidali do tohoto seznamu spravovaných organizací, například žádosti o nákup nebo e-maily s vypršenou zkušební dobou platnosti.