1

Z widoku partnera w programie https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Klienci, aby wyświetlić listę wszystkich klientów w organizacji.

2

Kliknij klienta i wybierz jedną z następujących opcji, aby uwzględnić klienta na liście zarządzanej organizacji:

  • Skonfiguruj klienta lub Wyświetl klienta
  • Zadzwoń > Dodaj numery, aby skonfigurować sieć PSTN. Ta opcja jest dostępna, jeśli klient ma usługę Cisco Webex Calling.

Otrzymujesz wiadomości e-mail dotyczące każdego klienta dodanego do tej zarządzanej listy organizacji, na przykład prośby o zakup lub wiadomości e-mail dotyczące wygaśnięcia wersji próbnej.