1

Z widoku partnera w https://admin.webex.com przejdź do klientów, aby zobaczyć listę wszystkich klientów w Twojej organizacji.

2

Kliknij klienta i wybierz jedną z następujących opcji, aby umieścić go na liście zarządzanej organizacji:

  • Konfiguracja klienta lub wyświetlanie klienta
  • Połączenie > Dodawanie numerów w celu skonfigurowania PSTN. Ta opcja jest dostępna, jeśli klient ma usługę Webex Calling.

Otrzymasz wiadomości e-mail dla każdego klienta dodanego do tej zarządzanej listy organizacji, na przykład zgłoszenia zakupu lub wiadomości e-mail o wygaśnięciu okresu próbnego.