1

מתצוגת השותף ב-https://admin.webex.com, עבור אל לקוחות כדי לראות רשימה של כל הלקוחות בארגון שלך.

2

לחץ על לקוח ובחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי לכלול את הלקוח ברשימת הארגון המנוהל שלך:

  • הגדר לקוח או הצג לקוח
  • שיחה > הוסף מספרים כדי להגדיר PSTN. אפשרות זו זמינה אם ללקוח יש את שירות Webex Calling.

אתה מקבל הודעות דוא"ל עבור כל לקוח שהוספת לרשימת הארגון המנוהלת הזו, לדוגמה, בקשות רכישה או הודעות דוא"ל שתוקפן פג של גרסת ניסיון.