1

מתצוגת השותף ב- https://admin.webex.com, עבור אל לקוחות כדי לראות רשימה של כל הלקוחות בארגון שלך.

2

לחץ על לקוח ובחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי לכלול את הלקוח ברשימת הארגונים המנוהלים שלך:

  • הגדרת לקוח או הצגת לקוח
  • התקשר > הוסף מספרים כדי להגדיר PSTN. אפשרות זו זמינה אם ללקוח יש את שירות שיחות Webex של Cisco.

אתה מקבל הודעות דואר אלקטרוני עבור כל לקוח שהוספת לרשימת ארגונים מנוהלת זו, לדוגמה, בקשות רכישה או הודעות דוא"ל עם פקיעת ניסיון.