Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

Погледнете раздела си Чатове, за да видите кои имена на интервали се показват с удебелен шрифт; това ви казва, че имате нови съобщения, които чакат. Просто изберете едно от тези интервали, за да прочетете съобщенията си.

Когато влезе ново съобщение, ще получите и известие, освен ако не сте изключили известията си или в приложението, или в настройките на телефона си.

След като прочетете съобщението, името на пространството се връща към нормален текст в раздела Чатове, като ви информира, че сега сте актуални в това пространство.