Zasílání týmových zpráv v aplikaci Jabber — tento článek popisuje funkce, které platí pouze pro zasílání týmových zprav v aplikaci Jabber.

Na kartě Konverzace se některé názvy prostorů zobrazují tučně, což znamená, že v nich máte nové zprávy. Chcete-li si zprávy přečíst, stačí vybrat jeden z těchto prostorů.

Když je vložena nová zprávy, obdržíte rovněž upozornění, pokud jste ovšem tato upozornění nevypnuli v aplikaci nebo v nastavení telefonu.

Po přečtení zprávy se název prostoru na kartě Konverzace přepne zpět na normální písmo, což znamená, že všechny zprávy v tomto prostoru máte přečtené.