Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

Titta på fliken Chattar för att se vilka utrymmesnamn som visas i fetstil. Det anger att det finns nya, olästa meddelanden. Du kan bara välja ett av dessa utrymmen när du vill läsa dina meddelanden.

När ett nytt meddelande kommer in får du också en avisering, såvida du inte har stängt av aviseringar antingen i appen eller i telefoninställningarna.

När du har läst meddelandet visas utrymmesnamnet med normal text på fliken Chattar som talar om du är uppdaterad med vad som har hänt i det utrymmet.