Jabber Team Messaging -ovaj članak opisuje značajke koje se odnose samo na Jabber Team Messaging.

Pogledajte karticu chat kako biste vidjeli koji se nazivi prostora pojavljuju podebljanim slovima; to vam govori da imate nove poruke čekaju. Samo odaberite jedan od tih razmaka kako biste pročitali poruke.

Kada dođe nova poruka, dobit ćete i obavijest, osim ako niste isključili vaše obavijesti ili u aplikaciji ili u postavkama telefona.

Nakon što pročitate poruku, naziv prostora vraća se u normalni tekst na kartici chat, što vam dopušta da znate da ste sada ažurirani u tom prostoru.