הודעות צוות של Jabber — מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על הודעות צוות של Jabber.

התבונן בכרטיסיה צ'אטים כדי לראות אילו שמות רווחים מופיעים בהדגשה; פעולה זו אומרת לך שיש לך הודעות חדשות הממתינות. פשוט בחר אחד מהרווחים האלה כדי לקרוא את ההודעות שלך.

כשתגיע הודעה חדשה, תקבל גם התראה, אלא אם כן כיבית את ההתראות באפליקציה או בהגדרות הטלפון שלך.

לאחר קריאת ההודעה, שם הרווח חוזר לטקסט רגיל בכרטיסיה צ'אטים , ומודיע לך שאתה מעודכן כעת במרחב זה.