Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

Pogledajte karticu "Ćaskanja" da biste videli koja imena prostora se pojavljuju podebljano; to vam govori da čekaju nove poruke. Samo izaberite jedan od tih prostora da biste pročitali poruke.

Kada dođe nova poruka, dobićete i obaveštenje, osim ako niste isključili obaveštenja u aplikaciji ili u podešavanjima telefona.

Nakon što pročitate poruku, ime razmaka se vraća na normalan tekst na kartici "Ćaskanja", što vas obaveštava da ste sada autirni u tom prostoru.