Запис на преписи

За WBS39.5 и по-нови версии, автоматични записващи преписи вече е на разположение.


Срещите или събитията на Webex трябва да бъдат записани, за да се транскрибира.

Можете да разрешите автоматичното транскрипиране на аудиото за всички записани cisco Webex срещи и събития или можете да активирате функцията само за конкретни потребители. Преписите се появяват по време на възпроизвеждане на запис. Потребителите могат да търсят текст в преписа, за да проверят какво е казано, и кога.

Преписите са достъпни на английски език и поддържат само транскрибиране на английския Audio.


Записване На Преписи не е на разположение в този момент за FedRAMP оторизирани Webex предложения.

След като записът завърши преписа отнема приблизително два пъти продължителността на срещата, която трябва да бъде произведена.

Когато преписът е наличен той се появява отстрани на записа.

Разрешаване на записващи преписи за вашия сайт cisco Webex

1

Влезте в Webex Администриране на сайта и отидете на Общи настройки на сайта > Опции .

2

Превъртете надолу до "Опции за сайта" и поставете отметка в квадратчето Създаване назаписващи преписи за mp4 записите на всички хостове.

Тази настройка позволява преписи за mp4 записите на всички хостове в webex сайта.

Ако искате да разрешите преписи само за конкретни хостове, изпълнете стъпките под Разрешаване на записващи преписи за потребител.

3

Ако сте отметнали предишното квадратче, пак можете да разрешите на хостовете да избират дали да създават преписи за записите си, като поставите отметка в квадратчето Разреши на хостовете да включат или изключат записващите преписи в Предпочитанията ми за Webex.

Потребителите могат да задават предпочитанията си в Предпочитания > Запис > Създаване назаписващи преписи за всичките ми MP4 записи.

Разрешаване на запис на преписи за потребител

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Управление на потребители > Редактиране на потребител .

2

Използвайте опциите за търсене, за да намерите потребителя, за когото искате да разрешите преписи, след което щракнете върху Името за този потребител.

3

В раздела привилегии > общи проверете Създаванена записващи преписи за всички mp4 записи на този потребител..Можете също да разрешите преписи за нови потребители, когато създавате профилите им. Отидете > за управление на потребители Добавяне на привилегии за потребителски > > Общи и след това проверете Създаване назаписващи преписи за всички MP4 записи на този потребител..Разрешаване на записващи преписи за вашия сайт cisco Webex

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Общи настройки > Опции на сайта .

2

Превъртете надолу до и поставете отметка в квадратчето Създаване на записващи преписи за mp4 записите на всички хостове.

Тази настройка позволява преписи за mp4 записите на всички хостове в webex сайта.

Ако искате да разрешите преписи само за конкретни хостове, изпълнете стъпките под Разрешаване на записващи преписи за потребител.

3

Ако сте отметнали предишното квадратче, пак можете да разрешите на хостовете да избират дали да създават преписи за записите си, като поставите отметка в квадратчето Разреши на хостовете да включат или изключат записващите преписи в Предпочитанията ми за Webex.

Потребителите могат да задават предпочитанията си в Предпочитания > Запис > Създаване назаписващи преписи за всичките ми MP4 записи.

Разрешаване на запис на преписи за потребител

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comПотребители , и изберетепотребителя, за който искате да разрешите преписи.

2

В панела, който се отваря отдясно, в секцията Услуги щракнете върху Събрание.

3

Под Сайтове за събрания на Webexизберете webex сайта на потребителя.

4

Щракнете върху Потребителски привилегии и след това щракнете върху Разширени потребителски настройки и Кодове за проследяване.

5

Проверка Създаване на записващи преписи за всички mp4 записи на този потребител.

Често задавани въпроси

Въпрос: Има ли такса за използване на транскрипционната услуга?

Отговор: Услугата за записване на транскрипции няма допълнителни разходи за клиенти, които в момента имат активирани NBR (Записи, базирани на мрежата). Администраторите трябва да гарантират, че NBR и транскрипционните възможности са ON за техните сайтове.

Въпрос: Налична ли е транскрипционната услуга в моя регион?

Отговор: Услугата за транскрипиране е достъпна в световен мащаб за всички клиенти, използващи NBRs. Услугата за записване на транскрипциони обаче поддържа само английски език. Ако събранието ви е на език, различен от английски, полученият препис може да не е смислен.

Въпрос: Колко време отнема запис, за да се транскриптира?

Отговор: При повечето обстоятелства се появява препис в рамките на два пъти по-голяма продължителност на срещата ви, която се преписва. Въпреки това, при редки обстоятелства може да отнеме до 24 часа, за да се появи транскрипция, било поради размера на срещата, или поради временното натоварване на транскрипционния двигател.

Въпрос: Как да изтегля преписите?

Отговор: Можете да изтеглите преписите от вашия Webex сайт в Modern View.

Въпрос: Защо не си видя преписите?

Отговор: Възможно е преписите да не са налични поради следните причини:

  • Профилът Ви не е разрешен за преписи —Ако не виждате панел за преписи, когато възпроизвеждате записите си, тогава нямате активирана услугата за преписи. Обърнете се към администратора на сайта си за активиране на услугата за транскрипация.

  • Виждате грешка в панела за преписи вместо в преписа —Системата няма да произведе препис, ако цялостното качество/точност на преписа се очаква да бъде лошо. Може да се случи, ако качеството на аудиото в събранието е било лошо поради следните ограничения:

    • Шумен фон

    • Лоша акустика

    • Неанглийски думи, присъстващи в аудиото

    • Дебели акценти