Přepisy záznamu

Pro verzi WBS39.5 a novější je nyní k dispozici funkce Automatické přepisy záznamu.


Schůzky nebo události služby Webex musí být zaznamenány, aby je bylo možné přepsat.

Můžete povolit automatický přepis zvuku pro všechny zaznamenané schůzky a události Cisco Webex nebo můžete povolit funkci pouze pro konkrétní uživatele. Při přehrávání záznamu se zobrazí přepisy. Uživatelé mohou vyhledávat v přepisu text a ověřit, co bylo řečeno a kdy.

Přepisy jsou k dispozici v angličtině a podporují pouze přepis anglického jazyka.


Přepisy záznamů nejsou v tuto chvíli k dispozici pro nabídky Webexu autorizované společností FedRAMP.

Po dokončení záznamu trvá přepis přibližně dvakrát déle, než je doba trvání schůzky.

Jakmile je přepis k dispozici, zobrazí se na straně záznamu.

Povolit přepisy záznamu pro web služby Cisco Webex

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na běžné nastavení webu > Možnosti .

2

Přejděte dolů na Možnosti webu a zaškrtněte políčko Vytvořit přepisy záznamů pro všechny nahrávky MP4 všech hostitelů.

Toto nastavení umožňuje přepisy pro všechny nahrávky MP4 všech hostitelů na webu Webex.

Pokud chcete povolit přepisy pouze pro konkrétní hostitele, postupujte podle pokynů v části Povolit přepisy záznamu pro uživatele.

3

Pokud jste zaškrtnuli předchozí políčko, můžete hostitelům povolit, aby si zvolili, zda mají vytvářet přepisy pro své nahrávky zaškrtnutím políčka Povolit hostitelům zapnout nebo vypnout přepisy nahrávání v předvolbách Můj Webex.

Uživatelé mohou nastavit své preference v předvolbách > Nahrávání > Vytvořit přepisy nahrávání pro všechny mé nahrávky MP4.

Povolte přepisy záznamu pro uživatele

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na > Upravit uživatele pro správu uživatelů .

2

Pomocí možností vyhledávání vyhledejte uživatele, pro kterého chcete povolit přepisy, a poté klikněte na Jméno daného uživatele.

3

V části Oprávnění > Obecné zaškrtněte políčko Vytvořit přepisy záznamů pro všechny nahrávky MP4 tohoto uživatele.. .Při vytváření jejich účtů můžete také povolit přepisy pro nové uživatele. Přejděte na > Přidat uživatelská oprávnění > oprávnění > Obecné a pak zkontrolujte Vytvořitpřepisy záznamů pro všechny nahrávky MP4 tohoto uživatele..Povolit přepisy záznamu pro web služby Cisco Webex

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti – Přejděte na Společné nastavení > Možnosti webu .

2

Přejděte dolů a zaškrtněte políčko Vytvořit přepisy záznamů pro nahrávky MP4 všech hostitelů.

Toto nastavení umožňuje přepisy pro všechny nahrávky MP4 všech hostitelů na webu Webex.

Pokud chcete povolit přepisy pouze pro konkrétní hostitele, postupujte podle pokynů v části Povolit přepisy záznamu pro uživatele.

3

Pokud jste zaškrtnuli předchozí políčko, můžete hostitelům povolit, aby si zvolili, zda mají vytvářet přepisy pro své nahrávky zaškrtnutím políčka Povolit hostitelům zapnout nebo vypnout přepisy nahrávání v předvolbách Můj Webex.

Uživatelé mohou nastavit své preference v předvolbách > Nahrávání > Vytvořit přepisy nahrávání pro všechny mé nahrávky MP4.

Povolte přepisy záznamu pro uživatele

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberteuživatele, pro kterého chcete přepisy povolit.

2

V panelu, který se otevře vpravo, v části Služby klikněte na možnost Schůzka.

3

V části Weby aplikace Webex Meetings vyberte web uživatele služby Webex.

4

Klikněte na možnost Uživatelská oprávnění a poté na položku Pokročilá nastavení uživatele a sledovací kódy.

5

Informujte se v části Vytvářet přepisy záznamů u všech záznamů ve formátu MP4 tohoto uživatele.

Nejčastější dotazy

Otázka: Je za používání služby přepisu účtován poplatek?

Odpověď: Služba přepisů záznamu nevyžaduje žádné další náklady od zákazníků, kteří aktuálně mají povolenou funkci NBR (síťový záznamník). Správci musí zajistit, aby funkce NBR a přepis byly pro jejich weby ZAPNUTY.

Otázka: Je služba přepisu k dispozici v mé oblasti?

Odpověď: Služba přepisu je k dispozici globálně pro všechny zákazníky používající funkci NBR. Služba přepisu záznamu však podporuje pouze anglický jazyk. Pokud je vaše schůzka v jiném jazyce než angličtině, výsledný přepis nemusí dávat smysl.

Otázka: Jak dlouho trvá, než se záznam přepíše?

Odpověď: Ve většině případů se přepis objeví během dvojnásobku doby trvání schůzky, která je přepisována. Za výjimečných okolností však může trvat až 24 hodin, než se objeví přepis buď z důvodu velikosti schůzky, nebo z důvodu dočasného zatížení algoritmu přepisu.

Otázka: Jak mohu stáhnout přepisy?

Odpověď: Přepisy si můžete stáhnout z webu služby Webex v moderním zobrazení.

Otázka: Proč nevidím své přepisy?

Odpověď: Přepisy nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

  • Váš účet nemá povoleny přepisy – pokud při přehrávání záznamů nevidíte panel přepisu, nemáte službu přepisu zapnutou. Obraťte se na správce svého webu, který vám službu přepisu zajistí.

  • Na panelu přepisu se místo přepisu zobrazí chyba – pokud se očekává, že celková kvalita/přesnost přepisu bude nízká, systém přepis nevytvoří. Může se stát, že kvalita zvuku na schůzce byla špatná z následujících důvodů:

    • Hlučné pozadí

    • Špatná akustika

    • Ve zvuku se vyskytují neanglická slova

    • Silné přízvuky