Transkrypcje nagrań

W wersji WBS39.5 i nowszych jest teraz dostępna funkcja automatycznych transkrypcji nagrań.


Aby można było utworzyć transkrypcje spotkań lub wydarzeń Webex, muszą one zostać nagrane.

Możesz włączyć automatyczną transkrypcję dźwięku dla wszystkich nagranych spotkań i wydarzeń Cisco Webex lub możesz włączyć tę funkcję tylko dla określonych użytkowników. Transkrypcje pojawiają się podczas odtwarzania nagrań. Użytkownicy mogą wyszukiwać tekst w transkrypcji, aby sprawdzić treść i moment wypowiedzi.

Transkrypcje są dostępne w języku angielskim, a funkcja obsługuje wyłącznie nagrania audio w języku angielskim.


Nagrywanie transkrypcji nie jest obecnie dostępne dla autoryzowanych przez FedRAMP ofert Webex.

Po ukończeniu nagrania tworzenie transkrypcji trwa w przybliżeniu dwukrotnie dłużej niż czas spotkania.

Gdy transkrypcja będzie gotowa, pojawi się obok nagrania.

Włączanie transkrypcji nagrań dla witryny Cisco Webex

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Common Site Settings > Options .

2

Przewiń w dół do Opcji witryny i zaznacz pole wyboru Utwórz transkrypcje nagrań dla wszystkich nagrań MP4 hostów.

To ustawienie włącza transkrypcje dla wszystkich nagrań MP4 hostów w witrynie Webex.

Jeśli chcesz włączyć transkrypcje tylko dla określonych hostów, wykonaj kroki opisane w sekcji Włącz nagrywanie transkrypcji dlaużytkownika.

3

Jeśli zaznaczono poprzednie pole wyboru, nadal można zezwolić hostom na wybór, czy mają tworzyć transkrypcje dla swoich nagrań, zaznaczając pole wyboru Zezwalaj hostom na włączanie lub wyłączanie nagrywania transkrypcji w preferencjach Mojego Webex.

Użytkownicy mogą ustawić swoje preferencje w Preferencjach > nagrywanie > Utwórz transkrypcje nagrywania dla wszystkich moich nagrań MP4.

Włączanie transkrypcji nagrań dla użytkownika

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do User Management > Edit User .

2

Za pomocą opcji wyszukiwania znajdź użytkownika, dla którego chcesz włączyć transkrypcje, a następnie kliknij nazwę tego użytkownika.

3

W sekcji Uprawnienia > ogólne zaznacz opcję Utwórz transkrypcje nagrań dla wszystkich nagrań MP4 tego użytkownika.Transkrypcje dla nowych użytkowników można także włączyć podczas tworzenia ich kont. Przejdź do Zarządzanie użytkownikami > Dodaj uprawnienia > użytkownika > Ogólne, a następnie zaznacz Utwórz transkrypcje nagrań dla wszystkich nagrań MP4 tego użytkownika..Włączanie transkrypcji nagrań dla witryny Cisco Webex

1

Z widoku klienta w menu https://admin.webex.com, przejdź do Ustawienia ogólne > Opcje witryny.

2

Przewiń w dół do i zaznacz pole wyboru Utwórz transkrypcje nagrań dla wszystkich nagrań MP4 hostów.

To ustawienie włącza transkrypcje dla wszystkich nagrań MP4 hostów w witrynie Webex.

Jeśli chcesz włączyć transkrypcje tylko dla określonych hostów, wykonaj kroki opisane w sekcji Włącz nagrywanie transkrypcji dlaużytkownika.

3

Jeśli zaznaczono poprzednie pole wyboru, nadal można zezwolić hostom na wybór, czy mają tworzyć transkrypcje dla swoich nagrań, zaznaczając pole wyboru Zezwalaj hostom na włączanie lub wyłączanie nagrywania transkrypcji w preferencjach Mojego Webex.

Użytkownicy mogą ustawić swoje preferencje w Preferencjach > nagrywanie > Utwórz transkrypcje nagrywania dla wszystkich moich nagrań MP4.

Włączanie transkrypcji nagrań dla użytkownika

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.comprzejdź do pozycji Użytkownicyi wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć transkrypcje.

2

W panelu widocznym po prawej stronie, w sekcji Usługi wybierz opcję Spotkanie.

3

W obszarze Witryny Webex Meeting wybierz witrynę Webex użytkownika.

4

Kliknij opcję Uprawnienia użytkownika, a następnie opcję Zaawansowane ustawienia użytkownika i kody monitorowania.

5

Zaznacz opcję Utwórz transkrypcje nagrań dla wszystkich nagrań MP4 tego użytkownika.

Często zadawane pytania

Pytanie: Czy za korzystanie z usługi transkrypcji obowiązują opłaty?

Odpowiedź: Klientom z włączoną funkcją nagrań sieciowych za usługę transkrypcji nagrań nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty. Administratorzy powinni się upewnić, że dla obsługiwanych witryn włączono funkcje nagrań sieciowych i transkrypcji.

Pytanie: Czy usługa transkrypcji jest dostępna w moim regionie?

Odpowiedź: Usługa transkrypcji jest dostępna na całym świecie dla wszystkich klientów korzystających z nagrań sieciowych. Jednak usługa transkrypcji nagrań obsługuje tylko język angielski. Jeśli spotkanie odbywa się w języku innym niż angielski, wynikowy zapis może być nieprawidłowy.

Pytanie: Jak długo trwa transkrypcja nagrania?

Odpowiedź: W większości przypadków transkrypcja pojawia się po czasie dwukrotnie dłuższym od czasu trwania transkrybowanego spotkania. Jednak w nielicznych przypadkach transkrypcja może być dostępna nawet po 24 godzinach, co może mieć związek z długością spotkania lub obciążeniem silnika transkrypcji.

Pytanie: Jak mogę pobrać transkrypcje?

Odpowiedź: Możesz pobrać transkrypcje ze swojej witryny Webex w widoku nowoczesnym.

Pytanie: Dlaczego nie widzę moich transkrypcji?

Odpowiedź: Transkrypcje mogą być niedostępne z następujących powodów:

  • Dla Twojego konta nie zostały włączone transkrypcje — jeśli nie widzisz panelu transkrypcji podczas odtwarzania nagrań, oznacza to, że usługa transkrypcji jest wyłączona. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby aktywować usługę transkrypcji.

  • Zamiast transkrypcji, w panelu transkrypcji jest wyświetlany błąd — system nie może utworzyć transkrypcji, jeśli jej przewidywana ogólna jakość/dokładność jest słaba. Może się to zdarzyć, jeśli jakość dźwięku na spotkaniu była zła z powodu następujących ograniczeń:

    • Hałas w tle

    • Słaba akustyka

    • Słowa w językach inny niż angielski występujące w nagraniu

    • Używanie charakterystycznych akcentów