1

Докоснете файла в пространството, докоснете , след което докоснете .

Можете също да отидете в менюто за активност в пространството, да докоснете Съдържание и да изберете файла, който искате да споделите, и след това да докоснете .

2

Изберете Webex от наличните опции. Докоснете Избор на интервал, за да търсите и изберете новото пространство. След това въведете съобщението си и докоснете Осчетоводяване.


 

Ако не виждате Webex App в списъка, докоснете още , и го добавете към опциите засподеляне.

Можете също да споделяте файлове с други приложения на устройството си, просто ги изберете от списъка с налични опции.

1

Докоснете файла в пространството, след което докоснете и докоснете Споделяне.

Можете също да отидете в менюто за активност в пространството, докоснете Съдържание изберете файла, който искате да споделите, след което докоснете и докоснете Споделяне .

2

Изберете Webex от наличните опции. Изберете интервал, след което въведете съобщението си и докоснете .


 

Можете също да споделяте файлове с други приложения на устройството си, просто ги изберете от списъка с налични опции.