1

Klepnite na súbor v priestore, klepnite naa potom klepnite na.

Môžete tiež prejsť do ponuky činností v priestore klepnite na Obsah a vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na .

2

Vyberte si Webex z dostupných možností. Klepnite Vyberte položku Priestor na vyhľadanie a výber nového priestoru. Potom zadajte svoju správu a klepnite na Príspevok.


 

Ak nevidíte Aplikácia Webex v zozname klepnite na viac a pridajte ho do možností zdieľania.

Súbory môžete zdieľať aj s inými aplikáciami na vašom zariadení, stačí ich vybrať zo zoznamu dostupných možností.

1

Klepnite na súbor v priestore a potom klepnite naa klepnite na zdieľam.

Môžete tiež prejsť do ponuky činností v priestore klepnite na Obsah vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na a klepnite na zdieľam.

2

Vyberte si Webex z dostupných možností. Vyberte medzeru, potom zadajte svoju správu a klepnite na.


 

Súbory môžete zdieľať aj s inými aplikáciami na vašom zariadení, stačí ich vybrať zo zoznamu dostupných možností.