1

Tapp filen i spacet, trykk , og tapp deretter .

Du kan også gå til aktivitet -menyen i -området, trykke Innhold og velge filen du vil dele, og deretter trykke .

2

Velg Webex blant de tilgjengelige alternativene. Trykk Velg Space for å søke etter og velge det nye Spacet. Deretter skriver du inn meldingen og trykker Legg inn.


 

Hvis Webex App ikke vises i listen, trykker du mer og legger den til idelingsalternativene.

Du kan også dele filer med andre apper på enheten din, bare velg dem fra listen over tilgjengelige alternativer.

1

Tapp filen i spacet, og trykk og trykk deretter Del.

Du kan også gå til aktivitetsmenyen i spacet, trykke Innhold velge filen du vil dele, og deretter trykke og trykke Del.

2

Velg Webex blant de tilgjengelige alternativene. Velg et Space, skriv inn meldingen, og trykk .


 

Du kan også dele filer med andre apper på enheten din, bare velg dem fra listen over tilgjengelige alternativer.