1

מקישים על הקובץ בנכס, מקישים עליו ואז מקישים עליו.

אפשר גם לעבור לתפריט הפעילות בנכס, להקיש על תוכן ולבחור את הקובץ שרוצים לשתף ואז להקיש.

2

בחר Webex מתוך האפשרויות הזמינות. מקישים על בחירת מקום לחיפוש ובוחרים את החלל החדש. לאחר מכן, הזן את ההודעה שלך והקש על פוסט.


 

אם אינך רואה את אפליקציית Webex ברשימה, הקש עוד והוסף אותה לאפשרויות השיתוף.

תוכל גם לשתף קבצים עם יישומים אחרים במכשיר שלך, פשוט בחר אותם מתוך רשימת האפשרויות הזמינות.

1

מקישים על הקובץ בנכס ומקישים על שיתוף.

אפשר גם לעבור לתפריט הפעילות בנכס, להקיש על תוכן, לבחור את הקובץ שרוצים לשתף ואז להקיש על שיתוף.

2

בחר Webex מתוך האפשרויות הזמינות. בוחרים נכס, מזינים את ההודעה ומקישים.


 

תוכל גם לשתף קבצים עם יישומים אחרים במכשיר שלך, פשוט בחר אותם מתוך רשימת האפשרויות הזמינות.