1

הקש על הקובץ במרחב, הקש, ולאחר מכן הקש.

תוכל גם לעבור לתפריט הפעילות במרחב, הקש על תוכן ובחר בקובץ שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש על .

2

בחר Webex מהאפשרויות הזמינות. הקש על בחר מרחב כדי לחפש ובחר את המרחב החדש. לאחר מכן, הזינו את הודעתכם והקישו על פוסט.


 

אם אינך רואה את יישום Webex ברשימה, הקש על עוד, והוסף אותו לאפשרויות השיתוף.

באפשרותך גם לשתף קבצים עם יישומים אחרים במכשיר שלך, פשוט בחר אותם מרשימת האפשרויות הזמינות.

1

הקש על הקובץ במרחב ולאחר מכן הקשוהקש על שתף.

תוכל גם לעבור לתפריט הפעילות במרחב, הקש על תוכן בחר בקובץ שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש והקש על שתף.

2

בחר Webex מהאפשרויות הזמינות. בחר מרחב, הזן את ההודעה והקש.


 

באפשרותך גם לשתף קבצים עם יישומים אחרים במכשיר שלך, פשוט בחר אותם מרשימת האפשרויות הזמינות.