1

Naciśnij plik w obszarze, naciśnij pozycję , a następnie naciśnij pozycję .

Możesz także przejść do menu aktywności w obszarze, stuknąć pozycję Zawartość i wybrać plik, który chcesz udostępnić, a następnie stuknąć pozycję .

2

Wybierz Webex z dostępnych opcji. Stuknij opcję Wybierz miejsce, aby wyszukać i wybrać nowe miejsce. Następnie wprowadź wiadomość i dotknij opcji Opublikuj.


 

Jeśli nie widzisz aplikacji Webex na liście, naciśnij pozycję więcej i dodaj ją do opcjiudostępniania.

Możesz także udostępniać pliki innym aplikacjom na urządzeniu, po prostu wybierz je z listy dostępnych opcji.

1

Stuknij plik w obszarze, a następnie stuknij i stuknij w Udostępnij.

Możesz także przejść do menu aktywności w obszarze, stuknąć opcję Zawartość, wybrać plik, który chcesz udostępnić, a następnie stuknąć i stuknąć pozycję Udostępnij.

2

Wybierz Webex z dostępnych opcji. Zaznacz spację, a następnie wprowadź wiadomość i stuknij pozycję .


 

Możesz także udostępniać pliki innym aplikacjom na urządzeniu, po prostu wybierz je z listy dostępnych opcji.