1

Dotknij pliku w obszarze, dotknij, a następnie dotknij.

Możesz również przejść do menu aktywności w obszarze, dotknąć Treści i wybrać plik, który chcesz udostępnić, a następnie dotknąć .

2

Wybierz Webex z dostępnych opcji. Dotknij opcji Wybierz obszar, aby wyszukać i wybrać nowy obszar. Następnie wprowadź wiadomość i dotknij opcji Post.


 

Jeśli na liście nie widzisz aplikacji Webex, stuknij więcej i dodaj ją do opcji udostępniania.

Możesz także udostępniać pliki innym aplikacjom na swoim urządzeniu, a następnie wybrać je z listy dostępnych opcji.

1

Dotknij pliku w obszarze, a następnie dotkniji dotknij opcji Udostępnij.

Możesz również przejść do menu aktywności w obszarze, dotknąć Zawartość wybierz plik, który chcesz udostępnić, a następnie dotknij i dotknij Udostępnij.

2

Wybierz Webex z dostępnych opcji. Wybierz obszar, a następnie wprowadź wiadomość i dotknij.


 

Możesz także udostępniać pliki innym aplikacjom na swoim urządzeniu, a następnie wybrać je z listy dostępnych opcji.