Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

Космическо съдържание

След изтриване на място всички съобщения и споделени файлове също се изтриват. Продължителността на времето, за което се съхранява съдържанието, и когато е изтрито, се основава на космическата политика на вашата организация.

1

В пространството отидете на Още, Отворен регистър . Премахнете всеки човек в списъка на участниците, като щракнете с десния бутон върху тях и изберете Премахване от интервал .

2

Щракнете върху Информация за пространството и изберете "Остави пространство".

1

В пространството отидете на Още , Показване/Скриване на списъка с участници . Премахнете всеки човек в списъка на участниците, като контрол-щракнете върху тях и изберете Премахване от пространство .

2

Щракнете върху Информация за пространството и изберете "Остави пространство".

1

В пространството докоснете името на пространството. Премахнете всеки човек в списъка с участници, като ги изберете и докоснете Премахване от интервал .

2

Когато всички останали участници са премахнати, докоснете Настройки > Оставете място .

1

В пространството докоснете . Премахнете всеки човек в списъка на участниците, като ги изберете и докоснете Премахване от космоса .

2

Когато всички останали участници са премахнати, докоснете > LEAVE SPACE .