Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

Utrymmets innehåll

När ett utrymme har tagits bort tas även alla meddelanden och delade filer bort. Hur lång tid innehållet lagras och när det tas bort baseras på den utrymmespolicy som tillämpas i din organisation.

1

I utrymmet väljer du Mer , Öppna lista . Ta bort alla personer i deltagarlistan genom att högerklicka på dem och välja Ta bort från utrymme.

2

Klicka på Information om utrymme och välj Lämna utrymmet.

1

I utrymmet klickar du på Mer , Visa/Dölj deltagarlista . Ta bort alla personer i deltagarlistan genom att först Ctrl-klicka på dem och sedan välja Ta bort från utrymme.

2

Klicka på Information om utrymme och välj Lämna utrymmet.

1

Tryck på utrymmets namn i utrymmet. Ta bort alla personer i deltagarlistan genom att först markera dem och sedan trycka på Ta bort från utrymme.

2

När alla deltagarna har tagits bort trycker du på Inställningar > Lämna utrymmet.

1

Tryck på i det här utrymmet. Ta bort alla personer i deltagarlistan genom att först markera dem och sedan trycka på Ta bort från utrymme.

2

När alla deltagarna har tagits bort trycker du på > Lämna utrymmet.